Objazdowy Dom Kultury w Gminie Dębowiec

O projekcie

"Objazdowy Dom Kultury" to cykl działań artystycznych, kulturalnych, społecznych i obywatelskich, podzielonych na trzy moduły, które będą realizowane w wioskach Gminy Dębowiec: Cieklin, Dębowiec, Łazy Dębowieckie, Folusz, Zarzecze w okresie od maja do grudnia 2015 roku. Udział jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu z Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). Zapraszamy dzieci, młodzież i seniorów. W każdej miejscowości w warsztatach może wziąć udział minimum 50 osób! Bloki warsztatowe będą się odbywać w dniach 6 - 11 lipca, 23 - 26 lipca, 3 - 20 sierpnia + wrzesień - październik warsztaty kompetencyjne dla młodzieży.

Wśród proponowanych zajęć będą: warsztaty teatralne i recytatorskie skierowane na przygotowanie przedstawień i etiud opartych na lokalnych historiach gminnych, warsztaty muzyczne w tym śpiewu oraz instrumentalne ukierunkowane na stworzenie międzypokoleniowego zespołu muzycznego połączone z nauką gry na instrumentach, warsztaty "dizajnu", których celem będzie nadanie drugiego życia zużytym przedmiotom oraz odczarowanie miejsc zaniedbanych i zapomnianych poprzez stworzenie instalacji w przestrzeni poszczególnych miejscowości, warsztaty malarskie, plastyczne i rękodzielnicze, których celem będzie podniesienie zdolności manualnych i warsztaty "Odpowiedzialni społecznie" nastawione na dialog usystematyzowany. 

Celem projektu jest dzięki temu także rozpoczęcie dialogu społecznego o problemach nurtujących gminę oraz ożywienie kulturalne terenu Gminy Dębowiec. "Objazdowy Dom Kultury" jest nie tylko odpowiedzią na brak zajęć artystycznych i kulturalnych w gminie, spowodowany małą liczbą otwartych przestrzeni twórczych, ale jest możliwością dla ludzi w wieku 15-25 lat na naukę realizacji swoich pierwszych projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, animujących życie społeczności lokalnych i włączających ich w życie obywatelskie. 

Drugi moduł zadania publicznego opiera się właśnie na przeprowadzeniu warsztatów ze współpracy w grupie, definiowania problemów lokalnej społeczności, umiejętności przygotowania projektu oraz zarządzania nim, promocji i jego finansowania. 
Po zakończeniu warsztatów grupa łącznie 15 osób z poszczególnych miejscowości w gminie zrealizuje inicjatywy dla swojego najbliższego otoczenia. Charakter i tematyka inicjatyw może być dowolna, jeśli będzie zgodna z zainteresowaniami organizatorów i uczestników. 

Finałem zadania będzie dodatkowo przygotowanie w Dębowcu modułu trzeciego: pokazu "Weekend z kulturą", gdzie zostaną zaprezentowane: zdjęcia z realizacji oddolnych inicjatyw w pięciu miejscowościach, film nagrany w czasie realizacji zadania oraz prace plastyczne.

© 2019 Fundacja Monmonde | Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy internetowe

Objazdowy Dom Kultury w Gminie Dębowiec